اندازه مناسب قفس پرندگان ، هر پرنده به چه انداز قفسی نیاز دارد؟

اندازه مناسب قفس پرندگان ، هر پرنده به چه انداز قفسی نیاز دارد؟

پرندگان در اندازه و گونه‌های مختلفی به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شوند و همه آنان به خانه‌ای امن و ایمن نیاز دارند. خیلی از افراد گمان می‌کنند به دلیل این که پرنده آنان کوچک است، قفس با اندازه‌ای کوچک نیز برای او کفایت می‌کند. این تفکر اشتباه است. همه پرندگان نیاز به فضایی برای بازی، ورزش، جستجو و پرواز دارند، حتی کوچکترین گونه‌ها.

برای انتخاب قفسی با اندازه مناسب (و فاصله مناسب میله‌ها از یکدیگر)، می‌توانید از راهنمای زیر استفاده نمایید. با این حال به یاد داشته باشید که هرچه قفس بزرگتر باشد بهتر است و پرندگان به زمان‌هایی خارج از قفس نیز نیاز دارند.

اندازه قفس و فاصله میله‌ها از یکدیگر

(اندازه های داده شده به ترتیب برای عرض، طول و ارتفاع می‌باشند و برحسب سانتی‌متر هستند)

فنچ – ۴۵ * ۷۵ * ۴۵  حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر بین ۰.۶ تا ۱.۳.

قناری – ۴۵ * ۶۰ * ۴۵ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر  بین ۰.۶ تا ۱.۳.

مرغ عشق – ۴۵ * ۴۵ * ۶۰ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر ۱.۳.

عروس هلندی – ۵۰ * ۵۰ * ۶۰ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر  بین ۱.۳ تا ۱.۵ .

طوطی عشق – ۶۰ * ۶۰ * ۶۰ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر  ۱.۳.

طوطی پروتلت – ۶۰ * ۶۰ * ۶۰ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر  ۱.۳.

طوطی پاراکیت حلقه دار – ۶۰ * ۶۰ * ۹۰ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر بین ۱.۳ تا ۱.۵ .

طوطی کواکر – ۶۰ * ۶۰ * ۶۰ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر بین ۱.۵  تا ۱.۹ .

طوطی کانور – ۶۰ * ۶۰ * ۶۰ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر بین ۱.۵  تا ۱.۹ .

طوطی پویسفالوس – ۶۰ * ۶۰ * ۶۰ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر بین ۱.۵  تا ۱.۹ .

طوطی کایک – ۶۰ * ۶۰ * ۹۰ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر بین ۱.۵  تا ۱.۹ .

طوطی پاینس – ۶۰ * ۶۰ * ۹۰ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر بین ۱.۵  تا ۱.۹ .

طوطی ژاردین – ۶۰ * ۶۰ * ۹۰ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر بین ۱.۵  تا ۱.۹ .

طوطی آمازونی – ۶۰ * ۹۰ * ۱۲۰ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر بین ۲  تا۲.۵  .

طوطی مکائو کوچک – ۶۰ * ۹۰ * ۱۲۰ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر بین ۲  تا۲.۵  .

طوطی کاکادو گوفین (نوک روشن تانیمبار) – ۶۰ * ۹۰ * ۱۲۰ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر بین ۲  تا ۲.۵ .

طوطی خاکستری آفریقایی – ۹۰ * ۶۰ * ۱۲۰ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر بین ۲  تا ۲.۵.

طوطی کاکادو (کاکلی بزرگ) – ۹۰ * ۱۲۰ * ۱۲۰ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر بین ۲.۵  تا ۴.

طوطی مکائو بزرگ – ۹۰ * ۱۲۰ * ۱۵۰ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر بین ۲.۵  تا ۴.

کبوتر الماسی – ۶۰ * ۶۰ * ۶۰ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر ۱.۳ یا کمتر.

کبوتر حلقه بر گردن – ۶۰ * ۹۰ * ۶۰ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر  ۱.۳ .

کبوتر – ۶۰ * ۹۰ * ۶۰ حداقل اندازه قفس و فاصله میله ها از یکدیگر  ۱.۳ .

زمان پرواز

بسیار عادی شده است که برای جلوگیری از بلند شدن و فرار پرنده، پرهای او را بچینند. بحث‌های بسیاری در این موضوع انجام شده و مزایا و معایب متعددی مطرح شده است. به نظر ما چیدن پرها، پرنده را از طبیعی ترین عمل خود یعنی پرواز باز می‌دارد و جلوی ورزش و بازی او را خواهد گرفت و مشکلاتی مانند افسردگی و اضافه وزن را در پی خواهد داشت.

انتخاب قفس بر حسب گونه پرنده

اگر پرنده شما دمی دراز دارد، اطمینان یابید که اندازه قفس به حدی است که به او اجازه چرخیدن و جابه‌جایی می‌دهد، بدون این که قسمتی از بدن پرنده با میله ها برخورد کند. در اثر این برخوردها پرهای پرنده ممکن است آسیب ببینند و مشکلاتی مانند کندن پرها توسط خود پرنده ایجاد شود.

جایگاه پرنده

اگر پرنده شما امکان پرواز در قفس را ندارد، می توانید از جایگاه‌های مخصوص پرندگان استفاده نمایید.

این جایگاه‌ها در شکل، اندازه و جنس‌های مختلفی وجود دارند و برحسب نیاز خود می‌توانید انتخاب‌های متعددی داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *