پاینس بال برنزی Bronze Winged Pionus را بیشتر بشناسیم

پاینس بال برنزی Bronze Winged Pionus را بیشتر بشناسیم

پاینس بال برنزی  Bronze WingedGED Pionusبا نام علمی Pionus chalcopterus هم چنین با عنوان پاینس بال برنزی نیز مشهور می باشد.طول بدن این طوطی ۲۹ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۲۱۰ گرم می باشد. […]

پاینس سر آبی یا طوطی سر آبی را بیشتر بشناسیم

پاینس سر آبی یا طوطی سر آبی را بیشتر بشناسیم

پاینس سر آبی از طوطی های محبوب در سراسر دنیا است.این طوطی ها در ایران نیز خرید و فروش می شوند.طوطی پاینس سر آبی یکی از بهترین طوطی های خانگی است. طوطی های پاینس،در رنگ […]