نحوه نگهداری از قناری ، از قناری خود چگونه مراقبت کنیم؟

نحوه نگهداری از قناری ، از قناری خود چگونه مراقبت کنیم؟

قناری ها پرندگانی رنگارنگ، اجتماعی و بومی جزایر قناری هستند. این پرندگان سرسخت بوده و مراقبت از آنان ساده است. طول عمر قناری ها به طور معمول بین ۱۰ تا ۱۵ سال است با این […]